Hazeleger Plaagdierbeheersing en Dienstverlening
 
Marc Hazeleger Rattenbestrijder

Achtergrond informatie over Marc.

In het verleden heb ik mijn jachtdiploma behaald en ben ook jager (met jachtakte) en lid van een schietvereniging (met verlof voor vuurwapens) geweest. De akte en de verloven heb ik niet meer maar de ervaring en kennis heb ik wel en die opgedane ervaring kan ik gebruiken in mijn huidige beroep, rattenjager.
Voordat u gaat denken, ja leuk hoor daar heb je weer zo’n cowboy die graag dieren dood……… dan is het antwoord nee! Ik vind het niet leuk om levende wezens te doden, ik kan het wel, doeltreffend op een “diervriendelijke” humane manier door middel van afschot met een luchtgeweer, inmiddels heb ik ook mijn getuigschrift van de opleiding “schietvaardigheid voor Rattenjagers” en ben geslaagd voor de schietvaardigheidstoets.
Ik werk ook niet zomaar met een luchtgeweer maar met een geavanceerde, gereguleerde pcp buks waarvan de kracht regelbaar is en deze buks is voorzien van een hightech dag/nachtzicht richtkijker met infrarood.
De schietvaardigheidscursus die wordt gegeven door Jos Kruis (Ratslag) en Henk Fennema (rattenjagers.nl), daar ligt de lat hoog, de heren eisen perfectie en eersteklas materiaal. Tijdens de trainingen en de toets werk je op verschillende afstanden van 5 tot en met 25 meter, de toets is 5 t/m 20 meter, 12 schoten waarvan je er maar 1 mag missen. Deze cursus heb ik gevolgd om mijn kennis en vaardigheid te vergroten, ook ben ik lid van RATTENJAGERS.NL
Heb ik een hekel aan ratten, het antwoord is nee. Ratten horen thuis in de natuur en zijn slimme en nuttige dieren maar als het er teveel worden dan ontstaat er een probleem, mogelijk ook voor de volksgezondheid (ziekte van Weil of leptospirose) en moet er ingegrepen worden. Net als bij konijnen groeien de snijtanden van ratten hun hele leven aan een stuk door, om er voor te zorgen dat de tanden niet te lang worden knagen de ratten aan hout, is dat toevallig jouw kippenhok of schuur dan ontstaat er schade en ook dat wil je niet.
Wanneer een ratten echtpaar jouw kippenhok (of andere plek waar ze gemakkelijk aan voer kunnen komen) heeft gevonden en ze voelen zicht daar thuis dan gaan ze zich vermenigvuldigen en dat gaat razendsnel voor je het goed en wel door hebt zijn het er teveel.
Een rattenplaag!
Wat nu?
Dat is een probleem nu het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, gif (rodenticiden) door particulieren verboden is geworden. Het werken met klemmen of vallen is maar beperkt inzetbaar en geeft ook beperkt resultaat.
Afschieten door een professionele rattenjager, zoals ik, is een beproefde methode om in een aantal weken van de overlast af te komen, zoals door Jos Kruis bewezen.
Een rattenjager (ook ik) werkt met lichte loodvrije kogeltjes bedoelt om op korte afstand te schieten, het kogeltje doodt de rat in een keer en blijft ook achter in het lichaam van de rat. De werkafstand van de rattenjager ligt tussen de 5 meter tot hooguit 30 meter, daarna is de kracht ook uit het kogeltje en onschadelijk voor mens of dier. Een gespecialiseerde professionele rattenjager kan daardoor in stallen, kippenhokken, magazijnen, fabriekshallen en zelfs keukens werken zonder dat er schade kan ontstaan aan levende have of machinerieën. Door het gebruik van een demper op de loop van de luchtbuks en zorgvuldig te werken schrikken aanwezige (huis)dieren niet en de buren zullen ook niets merken.


Deskundigheid, Discretie en Ecologie
Wanneer u last heeft van een rattenplaag kunt u mij bellen, ik kom naar u toe en samen gaan wij de stand van zaken bekijken. de eerste verkennende ronde is zonder wapen en geheel vrijblijvend en waarna ik een plan van aanpak maak. Gaat u akkoord met mijn plan van aanpak, mijn algemene voorwaarden en prijsbepaling, dan tekenen wij de grondgebruikersverklaring (deze is noodzakelijk om aan de wettelijke eisen te voldoen en te zorgen dat ik legaal werk) en kan ik vaak diezelfde dag al gaan jagen, meestal is 1 avond per week gedurende 3 a 4 weken voldoende dan is de rattenplaag voorbij en stopt de jacht, in de tussentijd kijk ik wat de oorzaak is en geef ik u deskundig advies over maatregelen die u kunt nemen of eventueel door mij uit laat voeren (tegen meerprijs) om een nieuwe overlast voor te zijn.
Ik werk zoveel mogelijk stil en beweeg mij rustig rond waardoor ik zo min mogelijk opval en uw en mijn privacy gewaarborgd blijft, u zult op mijn kleding en auto geen reclame aantreffen die verwijst naar ongediertebestrijding.
Tijdens de jacht op ratten gebruik ik soms vangkooien of klemmen maar meest mijn pcp luchtgeweer en maak ik geen gebruik van loden kogels of chemische bestrijdingsmiddelen, rattengif (rodenticiden), ik probeer zoveel mogelijk mee te helpen aan een natuurlijk evenwicht en het voorkomen van door-vergiftiging van roofdieren zoals uilen, wezels, katten en honden. Een ecologisch evenwicht is mijns inziens beter om een muizen -of rattenplaag te voorkomen. Wist u dat een kerkuil tot wel 1.500 knaagdieren per jaar kan vangen? Altijd beter dan afschot.
Integrated Pest Management
Bestrijd muizen, ratten en andere knaagdieren in uw horecazaak of levensmiddelenbedrijf volgens de Integrated Pest Management-methode. Dit is vanaf 2023 verplicht.
Wat is Integrated Pest Management?
Integrated Pest Management (IPM) is een methode om plaagdieren aan te pakken. Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van overlast, in plaats van op bestrijden. IPM heet ook wel geïntegreerde plaagdierbeheersing.
Hoe werkt Integrated Pest Management?
IPM is een continu proces: binnen uw bedrijf let u er steeds op hoe u problemen met muizen, ratten en andere plaagdieren kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede wering en hygiëne, en door samen te werken met omliggende bedrijven en instanties.
Zo maakt u de omgeving onaantrekkelijk voor plaagdieren. Ze zullen zich er minder snel vestigen. Een professioneel plaagdierbestrijder helpt u hierbij.
Lees wat u allemaal kunt doen om muizen en andere plaagdieren te weren.
Bestrijding volgens Integrated Pest Management
Bij IPM start de bestrijding pas als de preventieve maatregelen niet werken. De bestrijding begint met niet-chemische bestrijdingsmiddelen, zoals klapvallen.
Werken deze bestrijdingsmiddelen niet of is de volksgezondheid in gevaar? Dan is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen alsnog toegestaan. Alleen professionele plaagdierbestrijders die gecertificeerd zijn mogen deze middelen gebruiken.
Hazeleger Plaagdierbeheersing werkt NIET met chemische bestrijdingsmiddelen!
Minder chemische bestrijdingsmiddelen
IPM beperkt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Dat is een belangrijk voordeel, want deze middelen zijn giftig voor mens en dier (door vergiftiging) en slecht voor het milieu. Ook kunnen knaagdieren resistent worden voor chemische middelen.
Door IPM is er minder risico dat er bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen terechtkomen. Ook op die manier vergroot IPM dus de voedselveiligheid.
Waar staat dit in de wet?
Plaagdierbestrijders werken sinds 2017 al volgens de IPM-methode om muizen, ratten en andere knaagdieren buiten te bestrijden. Vanaf 1 januari 2023 is deze methode ook verplicht bij de bestrijding van knaagdieren in gebouwen. Dit komt te staan in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Andere wettelijke regels bij de bestrijding van plaagdieren
Bij de bestrijding van plaagdieren gelden meer wettelijke regels:
In Nederland moeten bestrijders van plaagdieren voldoen aan de regels van vakbekwaamheid. Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) vindt u meer informatie.
De Wet Natuurbescherming (zie paragraaf 3.6 – artikel 3.24 en paragraaf 3.3 – artikel 3.10) bepaalt welke plaagdieren mogen worden bestreden binnen gebouwen. Deze wet voorkomt onnodig dierenleed bij de bestrijding van plaagdieren.
De Europese Biociden Verordening (EU) 528/2012 regelt het in de handel brengen en gebruiken van biociden, waaronder middelen tegen plaagdieren. De wet eist dat de middelen op een veilige manier worden gebruikt. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) oordeelt of een middel in Nederland verkocht en gebruikt mag worden. Dit College is een zelfstandig bestuursorgaan.


Ontheffing bruine en zwarte rat.
Ik ben in het bezit van een geldige ontheffing voor de provincie Utrecht welke is afgegeven door de Fauna Beheers Eenheid (FBE).
Ben lid van Rattenjagers.nl en van ERaNed de branchevereniging van rattenjagers.
Sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90102711

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn